Search This Blog

พระปิดตาเจ้าทรัพ เนื้อเงิน รุ่นหมดหนี้ มีโค๊ดหมายเลข หลวงพ่อจ่าง วัดเขื่อนเพชร พ.ศ.๒๕๔๓ สร้าง ๙๙๙ องค์

PhraPidtaJaoSaap NeuaNgern StampWithCode RoonModNii LuangPorJang WatKeunPek B.E.2543
帕必达  龙婆掌  银质   (有钉编码)  墨尼批  瓦肯佩  佛历2543