Search This Blog

พระสมเด็จพิมพ์ ประธาน เนื้อผงหลังโรยทับทิม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พ.ศ.๒๕๓๖.

PhraSomdej PimPhraThan NeuaPhongLangRoiTabTim LuangPorKasem SuSanDtraiLak B.E.2536
帕顺德  帕坛模  粉质+ 彩石  龙婆卡贤  素山戴蜡  佛历2536