Search This Blog

พระปิดตาเจ้าทรัพ เนื้อนวะฝั่งตะกรุทองคำ มีเส้นเกสา และตอกโค๊คหมายเลข รุ่นหมดหนี้ พิมพ์กรรมการ หลวงพ่อจ่าง วัดเขื่อนเพชร พ.ศ.๒๕๔๓. สร้าง ๙๙๙ องค์

PhraPidtaJaoSaap NeuaNawaFangTakrutTongKam MiiGeSa+StampWithCode PimGammagan RoonModNii LuangPorJang WatKeunPek B.E.2543
帕必达  龙婆掌  纳瓦质+金符管+大师的发屑  理事会模  墨尼批  瓦肯佩  佛历2543