Search This Blog

พระรูปเหมือน เนื้อผงว่าน หลวงพ่ออิ่ม วัดในวัง พ.ศ.๒๕๐๕.อาจารย์ทิม-หลวงพ่อดำ ปลุกเสก

PhraRoonMeun NeuaPhongWahn LuangPorIm WaNaiWang B.E.2505  AjarnTim-LuangPorDam PlukSek
龙婆音  粉质+草药  瓦乃汪  佛历2505  (阿赞厅-龙婆当  诵经加持)