Search This Blog

พระรัศมี เนื้อยาจินดามณี ตอกโค๊ต"จ" หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว พ.ศ.๒๕๕๐.สร้าง ๓๕๐ องค์.

PraRaSaMi NeuaJinDtaMaNii LuangPorJeua WatGlangBangGaew B.E.2550
帕拉纱米  金达满尼粉质  龙婆遮  瓦康邦乔  佛历2550