Search This Blog

หลวงปู่ทวด รุ่นเสาร์๕ เนื้อว่าน วัดช้างให้ พ.ศ.๒๕๓๗.อาจารย์นองปลุกเสก.

LuangPuThuad RoonSaoHa NueaWahn B.E.2537 (AjarnNong plukSaek)
龙普托 绍哈批 草药质 佛历2537 (阿赞弄 诵经)