Search This Blog

พระพลายเพชรพลายบัว เนื้อผงจินดามณี หลังมีจาร หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่.

PhraPlaiPekPlaiBua NurPhongJinDaMaNii LangMiiJarn LuangPuGaew WatLahanrai
派佩派布啊佛牌   金答玛尼粉质   背面有符印   龙普Gaew   越腊寒赖