Search This Blog

รูปหล่อหลวงปู่ทวด เลขใต้ฐาน รุ่นสร้างกำแพงพระมหาธาตุเจดีย์ เนื้อสัตตะ วัดเบตง พ.ศ.๒๕๔๘.สร้าง ๙๙๙องค์

RoobLorLuangPuThuad LekDaiTaan RoonSarngGamPaengPraMahaTaJedi NueaSadta WatBaeDtong B.E.2548
立体型 龙普托  类戴坛  尚干鹏帕玛哈塔杰迪批  
沙塔质 (以古传统制法用7种金属元素的组合)  越辈东  佛历2548