Search This Blog

พระกริ่งเจ้าสัวเบตง เลขใต้ฐาน รุ่นสร้างกำแพงพระมหาธาตุเจดีย์ เนื้อสัตตะ วัดเบตง พ.ศ.๒๕๔๘.สร้าง ๙๙๙องค์

PraKringJaoSuaBaeDtong LekDaiTaan RoonSarngGamPaengPraMahaTaJedi
NueaSadta WatBaeDtong B.E.2548 (Made 999pcs)
帕玲座山辈东   类戴坛   尚干鹏帕玛哈塔杰迪批  
沙塔质  (以古传统制法用7种金属元素的组合)  
越辈东  佛历2548 (制999尊)