Search This Blog

เหรียญหลวงพ่อวิหาร เนื้อทองแดง หลวงปู่ตี๋ วัดหลวงราชาวาส พ.ศ.๒๕๓๘.สร้าง ๒๐๐๐ เหรียญ

RianLuangPorWiiHan NeuaTongDaeng LuangPorDti
WatLuangRaChaWat B.E2538 (Made 2000 pcs)
龙婆伟韩 佛牌   铜质   龙婆迪   越峦拉差哇   佛历2538 (制2000尊)