Search This Blog

พระพุทรโสธร เหรียญฉลุ รุ่นเจริญพร พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยาสีแดง พ.ศ.๒๕๕๕.สร้าง ๕๕๕เหรียญ

PraPuTaSoThorn RianChalu RoonJareunPon PimYai 
NeuaNgenLongYaSiiDaeng B.E 2555 (Made 555 sets)

怕布塔梭通 - 写马穿孔型 - 福贵昌盛批
银质 龙牙红- 佛历2555 (制555尊)