Search This Blog

พระพุทรโสธร เหรียญฉลุ รุ่นเจริญพร พิมพ์ใหญ่ ชุด หลังเรียบ เนื้อเงิน พ.ศ.๒๕๕๕.สร้าง ๕๙ ชุด

PraPuTaSoThorn RianChalu RoonJareunPon PimYai
ChudLangRiab NeuaNgen B.E 2555 (Made 59 sets)

怕布塔梭通 - 写马穿孔型 - 福贵昌盛批 - 背面平滑大模
银质 - 佛历2555 (制59套)