Search This Blog

พระพุทรโสธร เหรียญฉลุ รุ่นเจริญพร พิมพ์ใหญ่ ชุด หลังเรียบ เนื้อเงินลงยาสีม่วง พ.ศ.๒๕๕๕.

PraPuTaSoThorn RianChalu RoonJareunPon PimYai
ChudLangRiab NeuaNgenLongYaSiiMuang 
B.E 2555 (Made 18 sets)
怕布塔梭通 - 写马穿孔型 - 福贵昌盛批 - 背面平滑大模
银质龙牙紫  - 佛历2555 (制18套)