Search This Blog

พระพุทรโสธร เหรียญฉลุ รุ่นเจริญพร พิมพ์ใหญ่ ชุด หลังเรียบ ๓ เหรียญ พ.ศ.๒๕๕๕.สร้าง ๕๙ ชุด

PraPuTaSoThorn RianChalu RoonJareunPon PimYai
ChudLangRiab 3 Rian  B.E 2555 (Made 59 Sets)
怕布塔梭通 - 穿孔型 - 福贵昌盛批 - 背面平滑大模
一套3尊  -  佛历2555 (制59套)