Search This Blog

หลวงปู่ทวด เนื้อว่านฝังตะกรุด ๓ ดอก หลวงหนุ่ย วัดคอหงษ์ พ.ศ.๒๕๓๗.

LuangPuThuad NeuaWahnFangTakrut 3Dtok LuangNui WatKoHong B.E.2537
龙普托 - 草药质 + 3支符管 - 龙Nui - 越沟洪 - 佛历2537