Search This Blog

เหรียญ เม็ดแตง หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.๒๕๒๒.

RianMedDtaeng LuangPhuThuad WatChangHai B.E.2522
瓜子型  龙普托  瓦昌海  佛历2522

ปิดตาพิมพ์เม็ดมะขาม เนื้อ วัดคอหงษ์ พ.ศ.๒๕๔๙.

PhraPidtaPimMedMaKarm NeuaNawa WatKoHong B.E.2549
帕必达  枚玛坎模  罗哈质  瓦沟鸿  佛历2549

ปิดตาพิมพ์เม็ดมะขาม เนื้อสัตตะโลหะ วัดคอหงษ์ พ.ศ.๒๕๔๙.

PhraPidtaPimMedMaKarm NeuaSaThaLoHa WatKoHong B.E.2549
帕必达  枚玛坎模  沙塌罗哈质  瓦沟鸿  佛历2549

พระชัยวัฒน์ รุ่นสรงน้ำ เนื้อนวะ หลวงพ่อเกษม เขมโก สำนัก สุสานไตรลัษณ์ พ.ศ.๒๕๒๗ สร้าง ๙๙๙ องค์.

PhraChaiWat RoonSarngNam NeuaNawa LuangPhorKaSem SuSanDtraiLak B.E.2527 (Made999pcs)
帕猜瓦  尚南批  纳瓦质  龙婆卡贤  素山戴腊  佛历2527  (制999尊)

พระกริ่งพุทธตรีโลกเชษฐ์ เนื้อทองผสม พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม พ.ศ.๒๕๔๖.

PhraKringPutTriLokChek  NeuaThongPhaSom WatSuThat B.E.2546
帕铃  合金质  瓦速塔  佛历2546